Transmission Stop Leak Concentrate (51419)

0 Customer Ratings (Write A Review)
What it's for:
 • Transmission
What it does:
 • reparationer
 • stoppar läckage
 • Stoppar och tätar läckage från transmissionssystem.
 • Rekonditionerar packningar och tätningar.
 • Fungerar med alla typer av transmissionsvätskor.
 • Kan användas i automatiska och manuella växellådor.
 • Will Rislone Transmission Stop Leak clog my filter?

  No. Unlike our cooling system product, Rislone Transmission Stop Leak has no particles to plug the leak, it works chemically to stop leaks in gaskets and seals.

 • Will Rislone work in all types of transmission fluid?

  Yes, Rislone is one of the only transmission stop leaks that is compatible with all petroleum-based transmission fluids including synthetics. Do not use in CVT transmissions.

 • How does Rislone Transmission Stop Leak work?

  After time, transmission seals tend to dry out and shrink. Rislone revitalizes these seals and makes them soft and pliable again.

 • How much do I install?

  Our 44519 (325 mL) is designed for one bottle to be installed in a passenger car or light truck. For larger systems use one bottle for every 9 liters of fluid.

 • If first application does not completely stop leak, may I add another bottle?

  Yes, you can install a second application for hard to stop leaks. If your leak still persists after a second application, then mechanical attention may be required.

 • If I install more than the required amount, will it work faster or better?

  No, we have formulated our product to work best at the suggested dosage amount.

 • How long does it take to start working?

  Rislone Transmission Stop Leak starts working the minute you install and start driving the vehicle. You will usually see results in about 300 km or three (3) days of driving.

 • Can Rislone Transmission Stop Leak be used in a standard (manual) transmission?

  Yes, you can use this product to help stop leaks in a manual transmission as long as it uses an automatic type transmission fluid. Use ½ the bottle for most applications.

Har du någon gång tänkt på hur dåligt din transmission eller växling fungerar? Ingen förvåning att efter en tid så kan den slitas och börja läcka. Det betyder inte att du behöver lämna fordonet på dyr reparation. Du kan lösa problemet själv med Rislone Transmission Stop Leak Concentrate.

Produkten är speciellt framtagen för att stoppa läckor från tätningar och packningar som uppkommit av åldring och normalt slitage. Fungerar med ALLA typer av tranmissionsvätskor, vi backar upp dig.

Allt du behöver göra är att följa våra enkla instruktioner. Under en timmas tid kommer din överbelastade transmission få den hjälp den behöver så du kan vara på väg igen och återgå till normalt.

Part Number: 51419
Dosage: Automatic - 1 bottle treats up to 9,5 liters of fluid. For larger systems, use 1 bottle for every 9 liters of fluid capacity. Manual – Use approximately 60 mL per liter of fluid capacity.
Size: 325 mL
Rating:
 • Unknown -